» Bekilli  
   » İlçemizi Tanyalım Yazdır

      Ekonomi
      
Bekilli arazisi karakteri daha çok 4. Zaman metamorfik kayalarla, alüvyonlardan ibarettir.
İlçenin 6 km. Güneyinden Menderes havzası boyunca uzayıp giden FAY hattı nedeniyle ilçemiz deprem bölgesi içindedir. Tarihte Menderes havzasında kurulan şehirlerin savaşlarla değil büyük depremlerle yıkıldığı edinilen bilgiler arasındadır. Bekilli ve köylerinde "mermer, astbest, grafit, manganez, talk" gibi madenler mevcuttur. Özellikle mermer, ilçemiz ekonomisine katkıda bulunacak oranda bulunmaktadır. Şirin ilçemizde Uzunçalı, Erenler ve Asar Tepesinde, "mermer", Zıntı ve Gökseki civarında mikasişt ve kuvarsitler bulunmaktadır.

İlçemizin; Bükrüce, Çoğaşlı, Üçkuyu, Deşdemir ve Poyrazlı köylerinde mermer yatakları bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinde, İtalyan mermerinden daha kaliteli mermer yatakları vardır. Bekilli mermerlerinin teknolojik özellikleri Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyelerince laboratuvarlarda araştırılmış, renk, birim hacim ağırlığı, doygunluk, su emme gibi özellikleri test edilmiştir. Kaliteli ve üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Hem iç, hem de dış piyasada aranan bir mermerdir. Halen ilçemizdeki birkaç mermer yatağı, ilkel yöntemlerle işletilmektedir.

Ayrıca son yıllarda doğal taş ürünü olan ve “Kayrak Taşı” denilen taş üretimi gittikçe artmakta ve yurtdışına ihraç edilmektedir.

İlçemizde 1.sınıf bilanço esaslı gelir vergisi mükellefi 12, 2.sınıf mükellef 112, serbest meslek kazançlı mükellef 6 ve diğer 70 olmak üzere toplam 200 adet gelir vergisi mükellefi bulunmaktadır.

Ayrıca 310 adet ticaret ve sanat erbabı basit usulde gelir vergisi mükellefidir. 23 adet de kurumlar vergisi mükellefi bulunmaktadır.


YILLAR İTİBARİYLE VERGİ MÜKELLEFİ  SAYILARI
YILLAR 1999 2000 2001 2002 2003
GELİR VERGİSİ 185 192 203 212 200
KURUMLAR VERGİSİ 17 19 22 23 23
BASİT USULDE GELİR V. 308 318 316 307 310
MOTORLU TAŞIT VERGİSİ MÜK. 0 0 0 0 0
TOPLAM 510 529 541 542 533

 
KAMU ALACAKLARININ TAHAKKUK VE TAHSİLATI (1.000-TL)
YILLAR TAHAKKUK TAHSİLAT TAHAKKUK/ TAHSİLAT TAHAKKUK ARTIŞI(%) TAHSİLAT ARTIŞI(%)
1999 552.272 522.642 95%    
2000 658.732 627.065 95% 16 20
2001 1.112.137 1.041.519 94% 41 66
2002 1.505.696 1.370.378 91% 26 32
2003 2.015.659 1.712.236 85% 25 25

İlçemizdeki kamu giderlerinin dağılımı ve toplam giderler içerisindeki oranı aşağıdaki gibidir:

HARCAMALARIN YILLAR İTİBARİYLE YÜZDELERİ
YILLAR Cari Har. Yüzde Yatırım Yüzde Transferler Yüzde
1999 443.484.748 %96.5 10.183.114 %2.2 5.972.483 %1.3
2000 749.766.320 %99.3 1.547.950 %0.2 4.370.110 %0.5
2001 1.133.671.390 %97.8 21.957.820 1,90% 3.853.300 %0.3
2002 1.833.717.590 %97.7 24.222.870 1,30% 19.602.620 %1
2003 2.265.851.050 %99.4 9.341.400 %0.3 8.359.400 %0.3


  İlgili Sayfalar :  


     Duyurular
 » BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN DUYRULUR. 03.02.2014
 » YATIRIMCILARIN BEKLEDİĞİ 12.ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI 16.01.2014
 » İPART KAPSAMINDA DESTEKLEME 24.09.2013
.: Tüm Duyurular 

     Son Dakika

     Hava Durumu
DENIZLI
.: Denizli 

     Site Sayacı
Aktif Ziyaretçi:1
Bugünki Ziyaretçiler:133 
Dünki Ziyaretçiler:309 
Sitemizi bugüne kadar

518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi
Kişi ziyaret etmiştir

 
 
              
Tüm Haklar?Saklıdır
?2006 Bekilli Belediyesi
Telefon : 0 258 791 2013   |   E-Posta : belediye@bekilli.bel.tr
Tasarım : Sava?SERTER