» Bekilli  
   » Yöresel Özellikler Yazdır

      Yöresel Kelimeler
        

S  Ö  Z  C  Ü  K  L  E R ANLAMLARI
Alacagergen Kargaya benzeyen bir kuş.
Alama Bir insanın 50-60 mt fırlatabileceği kadar büyüklükteki taş parçası.
Anıniçi Onun için
Annaç Karşı, karşı taraf.
Annık Tarla sınırı.
Apabbak Kar gibi beyaz.
Aşıraşı Aşure
Avgan Çeşitli kullanımlar amacıyla yağmur suyunun toplandığı 3-4 mt. çapında,5-6 mt. derinliğinde çukur.
Balambırt Bir çeşit meşe meyvası.
Bandırma İri beyaz üzümün kurutulmuşu.
Bedirek Çıbığı Beylece (Üzüm çeşidi.)
Bezdirme Yeni pişirilmiş kalın ve sıcak yufkanın yağlanmış hali.
Bırtlak Buruşmuş
Bobacca Papatya
Bobuç Ayakkabı
Boduç Testiden küçük tek kulplu toprak su kabı.
Bodüye Önlük
Börtlemek Sıcaktan pişmek.
Bunar Pınar
Buymak Üşümek.
Bütme Ispanak, kabak, yumurta gibi çeşitleri olan bir çeşit saç böreği. Gözlemenindaha içli dolusu.
Cavırın Gızanları Gavurun çocukları.
Cırcır Fermuar.
Cırdatan Büyük şehirlerde "çeri" olarak tabir edilen küçük boy domates.
Cızdırma Üzümün saçta kavrulmuşu.
Cibire İncir küspesi.
Cingendonu Zırlangıç çeşidi.
Cirlek-Cırlak Çabuk ağlayan.
Culluk Küçük çukurlara top katmaya dayanan bir çocuk oyunu.
Çağıl Arazi sınırlarındaki taş yığını.
Çakıldak Olgunlaşmamış.
Çaltı Dikenli bir maki türü.
Çatalaç Çatal ağacın evrilmiş hali. Sapanın lastik kısmın bağlandığı ve lastiği germeye ve nişan almaya yarayan bölüm.
Çekişci Küçük bir kuş türü.
Çırçır Ağustos böceği.
Çıtlık Odunu sert bir ağaç türü. Özellikle çatalaç yapımına çok uygundur. 
Çiğil Bir atımlık sapan taşı.
Çilbir Kırbaç gibi ince ağaç dalından yapılan değnek.
Çilimbirti Zayıf, ince.
Çinnibaşı Omuz.
Çobanalmaz Kavun türü.
Çokak Bağ kütüğü.
Çokaşmak Toplanmak. Çoklaşmaktan evrilme.
Çöğdürmek Sıvının basınçlı bir şekilde fışkırması. Özellikle işemek karşılığı olarak kullanılır.
Çöğür Bitki dikeni.
ÇömçeklemeÇomçaklamak Yemek yerken büyük lokmalarla yemek.
Çönmek Çömelmek.
Çulluk Kuş türü.
Dağar Özellikle üzümün içine konularak suyunun sıkıldığı geniş leğen.
Dakıdakıvemek Yumruklamak. Çenesine çenesine vurmak.
Dakılmaç Kovalamaç. Bir tür çocuk oyunu.
Darı - Darı Gavırgası Mısır. - Patlamış mısır.
Dedem Sakalı Bir ot türü.
Depit Kalın açılmış yufkadan yapılan nohutlu ve ekşili bit yemek türü.
Dığan Odun ateşinde kullanılan büyükçe kulpsuz tencere.
Dilganadan Isırgan Otu.
Dilki Guyruğu İri beyaz bir üzüm çeşidi.
Dingildemek Ayakta dikilmek.
Dişi galik Kadın.
Dolak Atkı.
Doluyudoluyuvemek Herhangi bir sopayı hızlı hızlı vurmak.
Doma Ucuna metal saplanmış ve yere doğru olan kısmı sivriltilmiş tahtanın (topaç)iple döndürülmesine dayanan oyun.
Döğüs Deyyus.
Duluk Yanak
Düğlek Kavun
Dürülgen Lahana
Ebembil Ebabil
Ekliyiekliyvemek Dakıdakıvemek ya da doluyudoluyvemek benzeri bir eylem türü.
Elçikle Marko Ne anlama geldiğini benim de bilmediğim ama oyuna başlamadan önce sayışırken kullandığımız bir tekerleme.
Esgi-Urba Elbise
Eşşencavırı Eşeğin gavuru anlamında küfür.
Eyef Eygoz (Tam isabet)
Eyne Farkıt (Bir cin türü.)
Fıltak Yumuşamış.
Fışgırık Sürgün, filiz.
Fıydınnı  
Fodduk Ağacın taze sürgünlerinden yapılan düdük.
Gabazeyin Kaba zihin, zeki olmayan kişilere denir.
Gabba Orospu.
Gadınbarma Kadın parmağı, siyah ve iri bir üzüm türü.
Ganat Kanat; merdiven.
Gancıklamak Özellikle oyun oynarken yan çizmek, hile yapmak.
Gandak Dönümden küçük arazi parçası.
Ganyaşı Yabani bir ot türü.
Gapbadinni Kahpe dinli.
Garabadılcan Kara patlıcan, patlıcan.
Garabuna Kara pınar.
Garagatmaç Kar ve pekmezle yapılan kış tatlısı.
Garakela İri bir kertenkele türü, keler.
Garaörtü Toprak dam.
Garazine Zararlı ve kötü insan.
Gargabeyni Yoğurt ve pekmezle yapılan bir tatlı türü.
Garık Tarlada, bağda bir sıra.
Garik Artık
Gasdancık Mahsusdan.
Gaş Kaş; raf.
Gatibek  Kesinlikte, kat-i surette.
Gatma Katmer, bütmenin bol yağlısı.
Gatma Bayramı Ramazan bayramı.
Gavıllaşmak Kararlaştırmak
Gayarlamak Küfür etmek.
Gayış Kayış, kemer.
Gayışgulak Çocuklara söylenen biraz küfürümsü ve zarlamalı bir seslenme sözü.
Gedik Sokak, sokak aralığı.
Gelin Üzümü Adı üstünde bir üzüm türü.
Geme Fare
Gıncırgaç Eskiden genç kızların üzerine bellerinden ardılarak binip, döndürerek inip çıkmak suretiyle turaladıkları büyükçe bir çeşit   tahteravalli   benzeri düzenek.
Gıdırik Gıldak , Kadınsı davranışları olan erkek.
Gıldırgıldır Gıcır gıcır, eldeğmemiş, yepyeni. (Len keşifin düggene bi sırçala gelmiş, gıldır gıldır.)
Gınmak Özellikle sırça oynarken sırçayı oyuna başlamak için bir yere koymak, dikmek.
Gınıkmak Gırmızı Badılcan,Kırmızı patlıcan, domates
Gırmızı Göynek Kırmızı gömlek, kızamık.
Gıynız Boynuz.
Gıypmak, zıypmak. Bir yerden kaymak.
Gızan Kızan, çocuk.
Gızıları Kızıl arı.
Gidiş Sille
Gidişmek Kaşınmak
Gocadon Pantolon
Gossamak Boğanın inekle çiftleşmesi.
Goşma Toprak damlı evlerde topraqk örtüyü tutan birbirine paralel sıralı uzun kalaslar.
Gökgömedik Aç gözlü.
Göv Gökyüzü
Göynek Atlet, fanila.
Gözer İri delikli büyükçe elek.
Gulugulu Hindi
Gurilla Kolera
Gusgun-Gusgunnu Pontur Askı, askılı pantolon.
Guş Üzümü Kuş üzümü.
Guşyiyen Akbaba
Guyruklu Kuyruklu, akrep.
Gübürt İrili ufaklı parça, toz, pislik
Güccükdon Kilot.
Güğüm Büyük su kabı.
Gümnü İçinde yiyecek ve içecek saklanan toprak testi.
Hamaşmak Sarılmak.
Hanay Üst kat, evin üst katı.
Hangı, Hangnda, Hangırda Hangi; Hangisinde; Nerede.
Haranı Tencere
Hayat Evin odalarının açıldığı, üç tarafı kapalı bir tarafı açık ev bölümü.
Hıyallamak İspiyonlamak
Hongala Oyunda kullanılan yuvarlak taş.
Horata İtekleşme sırasında yanlışlıkla, istemeden karşı tarafa zarar vermek, yaralamak.
Horazdaşşa Bir üzüm türü.
Höngü, Höngünde, Höngürde Şu; Şunda; Şurada.
Hörü Huriye
Ilbık İbrik
Iralanmak Salınmak
Isgıran Hamur kazımak için kullanılan bir spatula.
İlisdir Süzgeç
İliyen Leğen
İmirsecik İmisce, sinsice.
İmis Sinsi
İpacı İp ağacı, halı dokunurken kullanılan tezgah.
İriüzüm Beyaz üzüm türü.
İsbirte Kibrit
İssi Sıcak
İteği Üzerinde hamur işleri yapılan geniş örtü.
İtekleşmek Dalaşmak, kavga etmek.
Kangıllamak-Gangıllamak Hoplamak, zıplamak.
Kapı Sövesi Kapının kenarı.
Kaydırak İnce ve geniş (taş)
Kaykı Sertleşmiş
Kekeç Kekeme
Kelemne Bakımsız tarla.
Keleter Üzüm taşınan sepet.
Keltek Bakımsız, kötü durumda.
Kemirtek Olgunlaşmamış 
Kenger İçi yenilebilen açık eflatun renkli bir diken türü.
Kındım Telli çalgı (mandolin)
Kısdı Mandal
Kirkit Halı dokunurken ilmekleri sıkılaştırmakta kullanılan alet.
Kokane Süslü kadın.
Köfün Hayvanla üzüm taşınırken kullanılan derin sepet.
Kölle Kaynatılımış buğday ve nohut.
Köpekgötü Kuşburnu
Kumpur Patates
Kunaklamak Bkz. çömçeklemek, çomçaklamak.
Lanca Varil, geniş ve derin bidon.
Laylom Naylon
Lokurdak Üzüm cinsi.
Lüpletmek Hemen bitirmek. (Yemek için kullanılır.),Sedir,Pamuk
Malikanbezi Amerikan bezi.
Manaylı Kuş türü.
Manca Pancar
Mayasıl Hastalık türü.
Mayma Talan etmek.
Mevlana Külahı Üzüm cinsi.
Mıh Çivi
Mıhsıçtı Cimri
Mısdan Özel bir kişi lakabı. (Bakımsız ve özensiz kişiler için kullanılır.)
Mindomikis Çocuk oyunu
Minten Gömlek
Mizmal Etmek Kötü kullanmak.
Müsdemel Kullanılmış.
Nacap Nasıl
Naha Gırannıkla Tuh size anlamında.
Nefene Sonradan olan ve mevsimindeki olgunluğa erişemeyen ikinci ürün üzüm.
Nişliyyon Ne yapıyorsun ?
Ossurgan Böcesi Pis kokulu siyah bir böcek.
Ovalambaç Kırıklanmış ve ıslatılmış yufkanın peynir ve soğanla  karıştırılmış hali.
Öğlenin Ördü Günün en sıcak hali.
Önecek Özellikle tarlada iş yapılırken kullanılan önlük.
Örelenmek Saldırmak
Övelemek Ufalamak
Övetlemek Acele etmek.
Parsamba Güzel kokan bir çiçek.
Pavkırmak Haykırmak
Pengillemek Korkuyla irkilmek.
Pepe Kekeme
Perdigaşı Toprak damların kenarlarındaki kayrak taşlar.
Pınıkmak Bıkmak, usanmak, yılmak.
Pıyna Yaprakları sık ve dikenli olan yanıcı bir maki türü.
Pisempisem Ot türü.
Polim Oyun, tuzak.
Pontur Pantolon
Poyam-Boscapoyam Badem - Acıbadem.
Pür Çam yaprağı.
Pürçek Şaçın alına düşen bölümü.
Pürçük Taze soğan.
Pürümbe İnce tülden saçbağı.
Saccaca Sadece, tek başına, katıksız.
Sallangaç Salıncak
Samıt Salak
Sarıbiddi Bir kuş türü.
Sayacak Odun ateşinde üzeine kazan ya da dığan konulan üç ayaklı demir, saç ayağı.
Senit Yufka yapılırken üzerinde yufka açılan oval, dört ayaklı tahta.
Seyirtmek Yönelmek, gitmek.
Sımkıç Beşiklerin altına konulan, bebeklerin kakalarını yaptıkları saksıya benzer pişmiş topraktan kap.
Sındı Makas
Sırça Cam bilya, topaç.
Sıyırma Taze börülce.
Sinnenmek Saklanmak
Soğuküzüm Adı üzerinde bir üzüm türü.
Sorkaşmak Bir şeyi taşırken yardımlaşarak birlikte taşımak.
Söveltmek Uzatmak (Ör. Ayağını söveltmek)
Sucugızı Suda yürüyen bir su böceği.
Sulum Lokma
Sübek Beşiklerin altına konulan sımkıca bebeklerin çişlerini akıtan ve geniş ağzı pipiye takılan pipoya benzer tahtadan yapılma alet.
Sümkürük Sümük
Sümükcü Bir kuş türü.
Sümüklügongaz Salyangoz
Şabıla Odunsu gövdesi olan bir ot türü.
Şabılagulaklı Geniş kulaklılar için söylenir.
Şavk Işık
Şıddak Aydın,Fatihürek,arto gibi bişiy
Şırlanya afyon yağı
Şibil Gözde oluşan çapak.
Şiggok Tam isabet anlamında.
Şarpo Eşarp
Tefek Bağın taze filizi.
Teferik Bir çiçek
Telfak Sapan
Tembel Tenike Bilgisiz, cahil, boş kimse.
Terelik Bahçe
Teretura Tiyatro
Tetir Kahverengi
Teyreki Tiryaki
Tıpırdamak Kımıldamak
Tırık Zayıf
Tıskıdık ufak tefek bişiy
Tomafil Otomobil
Topalan Yiyeceğin dokunması.
Tosba Kaplumbağa
Tosuldamak Tıslamak
Tuluk - Tuluk Peyniri Tulum - Tulum peyniri.
Tulup Pamuk
Tulupşeke Pamuk şeker.
Tümbek Dümbelek, darbuka.
Tümbek Patlatmak Oyunda ebeyi yanıltarak oyunu yeniden başlatmak.
Tüngüldemek Hoplamak, zıplamak.
Uğunupgalmak Acıdan kıvranmak.
Ulfa Zambak
Urgancık Yabani ot.
Uzunoturmak Yatmak
Ümbelemek Emeklemek, oyunda ebeyi geçmek.
Ünnemek Çağırmak
Yakıtmak Hayvanı sulamak
Yalıma Galiba,herhalde
Yangın Aşık
Yansalamak Yansılamak
Yaran Yaren, arkadaş.
Yekinmek Topallamak
Yılık Eğri
Yıllaş Şaşı
Yoş Salak
Yönet Düzgün
Zebil Sebil
Zıbın Bebeklere giydirilen kalın iç giysisi.
Zıngıldamak Sallanmak
Zıravıt Uzun
Zırlangıç Gutmu, Cingendonu, Arapdaşşa, Mekildek, Kafes, Köpekgötü, Kanaryasarısı, Gavunzırlangıcı gibi.) 
Zıyandıkacı Zararlı, haşarı çıcuk.
Zilzembil Beş parasız.
Ürülgen Balon
Gündöndü Ayçekirdeği
Şipirdek terlik
Harım Bahçeduvarı    
Gavun Düğlek,bostan
Peşkir küçükhavlu

Abıla

Abla
Keranacı Çarpmak,vurmak
Boğsalamak hırpalamak
Uğra un
Iradıya Radyo
Garnıgara Börülce
Soyrat Fotoğraf,resim, yüz
Lömlömaşı Garabadılcan, bübe, soğan, azsarmısak, domatiz, patatiz, zeytinyağ asımın dam ve Lavararacıların garışımı
oku Davetiye
Yağlık mendil
İlan Yılan
Enteri Elbise
Kupa Bardak
Döşşek yatak,veya.kaba.şeyler
Gavırga Kavrulmuş.buğday
Gavıt Leblebi.tozu
Gavata kutu
Tomofil Otomobil
İzzik Çok.az
Marmar Taş.bilya
Zıypmak Kaymak
Vıcırık,Vıdınk Yerel.küfü
Besdel Betmezine.baraba.gaynadılan.gavın.karpız.gabığı
Sumsak Dirsek
Tozank Pamuk
Kemire Bakımsızlıktan.oluşan.kir.tabakası
Eskiyümek Çamaşır.yıkamak
Ümmen ocakbaşı.Sobi.oyunundaki.ebenin.direği
Sac Yuvkanınvegatmarınpişirildiğiyuvarlakmetalparçası
Senek Camdanbüyüksukabı
Gevrek simit
Hengame Topluoyuneğlence
Belesbit Bisiklet
Lavara Yerelgeyik
Tıylak Zayıf

  İlgili Sayfalar :  


     Duyurular
 » BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN DUYRULUR. 03.02.2014
 » YATIRIMCILARIN BEKLEDİĞİ 12.ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI 16.01.2014
 » İPART KAPSAMINDA DESTEKLEME 24.09.2013
.: Tüm Duyurular 

     Son Dakika

     Hava Durumu
DENIZLI
.: Denizli 

     Site Sayacı
Aktif Ziyaretçi:2
Bugünki Ziyaretçiler:133 
Dünki Ziyaretçiler:309 
Sitemizi bugüne kadar

518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi 518730 Ziyaretçi
Kişi ziyaret etmiştir

 
 
              
Tüm Haklar?Saklıdır
?2006 Bekilli Belediyesi
Telefon : 0 258 791 2013   |   E-Posta : belediye@bekilli.bel.tr
Tasarım : Sava?SERTER